Yürütme Kurulu

KENT KONSEYİ BAŞKANI

Ahmet ÖZEN

 

KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU

İbrahim ÇELİK

Nevzat GÜNEŞ

İbrahim AYDIN

Ahmet AKAN

Abdullah ALTINTAŞ

Bahriye KOFOĞLU

Uğur BABUR